Direkcija regionalnih cesta TK: U toku realizacija osam projekata

U Direkciji regionalnih cesta TK trenutno izvode radove na osam dionica. Već je realizirano sedamnaest projekata naslijeđenih iz prošle odnosno planiranih za realizaciju u ovoj godini. Pandemija korona virusa nije se posebno odrazila na izvršenje zacrtanog iako u Direkciji ističu da njen budžet ne dozvoljava rekonstrukciju cijele regionalne ceste već se radovi vrše etapno.

Iako  pandemija korona virusa i ovogodišnja česta nevremena mogu usporiti sezonu građevinskih radova, u Direkciji regionalnih cesta TK drže se Plana rada koji je usvojila Vlada TK početkom ove godine. Uspjeli su završiti 17 projekata, što naslijeđenih iz prošle što planiranih u tekućoj godini. Izdvajaju rekonstrukciju regionalne ceste Tuzla – Šibošnica čime je asfaltom povezana Tuzla sa Čelićem. Privedena je kraju i rekonstrukcija ceste Priboj – Rastošnica. Riječ je o makadamskom dijelu puta gdje je za završiti ostalo još samo 200 metara i to zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa. Prije nekoliko dana završen je i dio regionalne ceste Gračanica – Srnice u dužini od 1000 m. Trenutno rade na osam projekata. U Direkciji ističu i da je pri kraju modernizacija regionalne ceste do i od kružnog toka u gradu Živinice koji vodi prema Međunarodnom aerodromu Tuzla gdje je, zbog uzurpacije cestovnog zemljišta, još nedovršeno 200 metara ceste. Uz pomenute glavne radove postavljeno je i šest brojača za klasifikaciju cestovne mreže, izradu studije saobraćaja kao i programiranja održavanja i rehabilitacije ceste. U Direkciji navode i kako su završili projekt “smirivanja” saobraćaja u blizini škola te rade na postavljanju LED displeja za ove namjene na četiri lokacije. Nakon ispekcijskog nadzora 30 mostova, shodno potrebama, pristupilo se njihovoj sanaciji.