Dodijeljeno 1,1 milion KM institucijama nauke i kulture (VIDEO)

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović i direktori te ovlašteni predstavnici osam naučnih i kulturnih ustanova od značaja za BiH potpisali su danas u Sarajevu ugovore o sufinansiranju programa i projekata kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou u 2017. godini.

Ministarstvo (FMON) je osiguralo za te namjene u budžetu za ovu godinu 1.100.000 KM.

Ugovori su potpisani s Akademijom nauka i umjetnosti BiH (100.811), Zemaljskim muzejom BiH (282.189), Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH (520.000 ), Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica BiH (100.000 ), Kinotekom BiH (65.000) i Gazi Husrev-begovom bibliotekom (5.000) te Bošnjačkim institutom – Fondacijom Adila Zulfikarpašića (17.000) i Franjevačkim muzejom i galerijom Gorica – Livno (10.000 KM).

Ministrica Dilberović podsjetila je da je to ministarstvo, od 2013. do 2017. godine, podržalo institucije nauke i kulture od značaja za BiH s oko pet miliona KM te je, kao pokrovitelj ili partner, podržalo brojne druge programe i projekte tih institucija.

– To se prvenstveno odnosi na naučnoistraživačke projekte, (su)organizaciju naučnih manifestacija, izdavaštvo, projekte bilateralne naučno-tehnološke suradnje međunarodnog karaktera te nabavku opreme i uređenje prostora za naučnoistraživački rad – kazala je ministrica Dilberović.

Današnji događaj upriličen je u Zemaljskom muzeju BiH, a zamjenica direktora te institucije Marica Filipović zahvalila je Ministarstvu i resornoj ministrici te naglasila da će finansijska podrška unaprijediti njihovo poslovanje u ovoj godini.

Direktor NUB-a BiH Ismet Ovčina uručio je ministrici zahvalnicu za izuzetnu podršku kontinuitetu rada te institucije što je, kako je kazao, podrška znanju. Zahvalnica djelatnika Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH je dvojezična (štampana na Brajevom pismu i u crnom tisku) što je, kako je rekao direktor Sakib Pleh, jedinstven primjerak.

Ministrica Dilberović informirala je danas i to da je Vlada FBiH, iz tekućih rezervi na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, osigurala 20.000 KM za izmirenje dugovanja za električnu energiju NUB-a BiH.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke najavljeno je da se, kao rezultat dugogodišnje uspješne saradnje i partnerskog odnosa, pripremaju i novi projekti, između ostalog, i organizacija okruglog stola o temi “Muzeji nauke i tehnike u (F)BiH”.

– Planirano je i pokretanje inicijative za njihovo osnivanje, a taj bi projekt bio realiziran u partnerstvu sa Zemaljskim muzejom BiH, uz sudjelovanje svih institucija i subjekata koji su vlasnici ili posjednici potencijalnih muzejskih eksponata i arhivske građe od značaja za istraživanje i prezentaciju naučno- tehnološkog razvoja u BiH i svijetu. Formiranje takvih ustanova ili zbirki pri već postojećim muzejima, institucijama i privrednim subjektima značajno bi doprinijelo populariziranju

naučnoistraživačkog i istraživačko razvojnog rada te promociji njihovih rezultata, posebno među mlađom populacijom – navode iz Ministarstva.

(RTVTK/FENA) M.L.

Pročitajte...