Dom naroda Parlamenta FBiH o budžetu Federacije za 2021. godinu

Za danas je najavljena sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a prva tačka dnevnog reda je budžet Federacije BiH za 2021. godinu.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je sinoć Prijedlog federalnog budžeta za 2021. godinu u iznosu od 5.481.251.899 KM, što je za 27,7 miliona KM manje od ovogodišnjeg budžeta, odnosno rebalansa izvršenog u aprilu.

Planirani budžetski rashodi su 4,4 milijarde KM, od čega je za kapitalne transfere planirano 227,5 miliona KM, odnosno 90 miliona više nego u 2020. godini. Za izgradnju brzih cesta je planirano 115 miliona. Ovom iznosu će tokom godine biti pridodano još 20 miliona KM.

U nastavku borbe protiv posljedica pandemije COVID-a 19, predviđeno je intenziviranje mjera, pa u tom smislu, pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima i općinama u iznosu od 230 miliona KM, kao i 150 miliona Fondu za stabilizaciju privrede. Ovo drugo će se trošiti na temelju podzakonskih akata.

Za podršku zapošljavanju je predviđeno dodatnih 50 miliona, kao i novih 25 miliona podrške privredi kroz garancijski fond; zatim deset miliona za uvezivanje staža zaposlenih u privatnim i javnim preduzećima, te pomoć od devet miliona KM aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli kao subjektima koji trpe značajne posljedice krize izazvane pandemijom. Predviđeno je i 25 miliona KM za izgradnju aerodroma u Bihaću.

Da bi budžet stupio na snagu, potrebno je da ga odobre oba doma, čime bi Federacija BiH dobila najvažniji finansijski akt za 2021. na vrijeme.

Budžet je predložila Federalna vlada.

Pročitajte...