Dr. Almir Azabagić: Veliko interesovanje za školu ultra zvuka pluća

U organizaciji Centra za medicinsku edukaciju, a uz suorganizaciju Udruženja endoskopskih hirurga BiH, u Tuzli je održana Škola ultrazvuka pluća. Voditelj škole bio je dr. Almir Azabagić, a predavači eminentni zdravstveni stručnjaci prof. dr. Samir Delibegović, dr. Sanja Glišić i dr. Nedeljko Kerić. Gost Teme jutra bio je dr. Almir Azabagić, voditelj pomenute škole, a putem LINK-a u temu smo uključili i prof.dr. Samira Delibegovića, predsjednika Udruženja endoskopskih hirurga BiH.