EC “Nahla” Tuzla – rasadnik vještina i znanja

Edukativni centar Nahla Tuzla, uz podršku Grada Tuzle, tokom ljeta relizovao je niz značajnih projekata edukacije žena. Obuku za Web programera i Obuka za rad u administraciji uspješno je završila prva generacija polaznica. Nastavni program obuhvata 120 časova teorijskog i praktičnog rada, a polaznice koje završe obuku  biće konkuretne na tržištu rada.

Dugotrajno nezaposlenim, osobama koje su završile formalno obrazovanje s kojim im je otežan pronalazak zaposlenja,  Edukativni centar Nahla Tuzla, uz podršku Grada, pružio je priliku da se dodatno obuče za zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada.

„U proteklom periodu ponudili smo obuku iz Web programiranja i Obuku iz rada u adminsitraciji. Obje obuke podržao je Grad Tuzla, a žene koje završe obuku stiču kompetencije i znanja koja mogu koristiti prilikom aplikacije za posao“, ističe direktorica EC “Nahla“ Tuzla, Jasmina Gobeljić

Za vrijeme pandemije korona virusa u Nahli su realizovani i besplatni kursevi za polaznice, kako bi žene stekle kompetencije u skladu sa zahtjevima vremena. Potičući izvrsnost u okviru ovog Edukativnog centra djeluje i Klub mladih „Tignum“. Ova platforma pomogla je mladima da se lakše nose sa izazovima, koje je nametnulo pandemijsko vrijeme. Posebna pažnja posvećena je i obuci za njegovanje osoba treće životne dobi. Nahla će u narednom periodu svoj rad usmjeriti i na promoviranje kulturne baštine. U okviru manifestacije “Ljeto u Tuzli“ predstaviće ručne radove inspirisane tuzlanskim krajem.

„Autohtoni ručni radovi spojiti će tradiciju, kulturno naslijeđe, sa elementima jedinstvenog, izvornog i unikatnog rada. Promoviranje, zaštita nematerijalne kulturne baštine,  jedini je put ka UNESCO listi“, pojašnjava direktorica Gobeljić

Poboljšati kvalitet života žene u bh. društvu cilj je na kojem Nahla ustrajava duže od dvije decenije. Najefikasniji način ostvarivanja ovog cilja je putem obrazovanja – pružanja jednakih šansi svim osobama da steknu znanja i vještine.

Pročitajte...