Edukacija za regionalnu advokatsku komoru Tuzla

Misija OSCE-a u BiH organizuje danas edukaciju o Zakonu o zabrani diskriminacije za Regionalnu advokatsku komoru Tuzla. Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa suštinskim i proceduralnim odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, te da se podigne svijest o mehanizmima zaštite od diskriminacije. Učesnicima će biti predstavljena sudska praksa u BiH kako bis e identifikovali načini za unaprjeđenje primjene ovog Zakona.

Pročitajte...