Edukacijom o znakovnom jeziku protiv komunikacijskih barijera

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH realizira projekt u okviru kojeg se općinski službenici i članovi udruženja educiraju za korištenje znakovnog jezika, a sve da bi se uklonile ili ublažile informacijsko-komunikacijske barijere između gluhih i čujućih osoba. Naim Salkić iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju istaknuo je na konferenciji za novinare da