Ekonomiji BiH su potrebni moderni lideri, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini ih obrazuje

Zbog sve većeg razvoja privrede i zahtjeva tržišta za kadrom sa širokom lepezom kompetencija, raste i potreba za stručnjacima iz oblasti ekonomije koji će donositi važne finansijske odluke i upravljati finansijskim rizicima.

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) razvio je moderne obrazovne programe koji prate izazove domaćeg, ali i međunarodnog tržišta, a koliko su ti programi uspješni govori i podatak da AUBiH alumniji obavljaju važne poslovne zadatke u vodećim bankama i
finansijskim institucijama kao što su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, UniCredit, Deutsche Bank i druge finansijske institucije. Diplome AUBiH-a akreditovane su u Bosni i Hercegovini, EU, SAD-u i priznate u Turskoj, a procenat zapošljavanja diplomanata je više od 70 posto odmah po završetku fakulteta.

Doktorski studij nudi specijalizaciju u okviru programa menadžmenta

Ovaj program obuhvata napredne koncepte iz oblasti menadžmenta, poslovnih strategija, procesa donošenja odluka, upravljanja resursima i poslovnih operacija, a takođe se bavi i izradom finansijskih analiza i ekonomskih prognoza. Studijski program menadžmenta doktorante priprema za akademske i istraživačke karijere, kao i za izvršne pozicije u javnom
ili privatnom sektoru. Studentima omogućava da napreduju u okviru radnih pozicija u akademiji, istraživačkim timovima i institutima, kao i da razviju vještine upravljanja resursima, poslovnog savjetovanja, poduzetništva, planiranja investicija i projektnih aktivnosti.

Pored mogućnosti zapošljavanja u bankama, osiguravajućim društvima, međunarodnim kompanijama, javnom sektoru, istraživačkim institutima i drugim institucijama i korporacijama, studenti koji završe doktorski studij imaju i mogućnost zapošljavanja u institucijama i kompanijama orijentisanim ka izvozu, kao i međunarodnim i državnim institucijama i organizacijama.

Uvjerite se u mogućnosti koje vam Američki univerzitet u Bosni i Hercegovnin nudi. Ne dvoumite se, budite odvažni i krenite na putovanje koje će ispuniti vaše životne i profesionalne ciljeve!

Više informacija potražite na internet stranici Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovni: www.aubih.edu ili putem besplatnog info telefona: 080 020 137 zakažite sastanak na kojem ćete dobiti više informacija o studijskom programu za koji ste zainteresovani.