Ekspertski tim NATO-a posjetio Ministarstvo odbrane BiH

SARAJEVO, 28. oktobra (FENA) – NATO Tim za program unapređenja edukacije u oblasti odbrane – DEEP boravi u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u periodu od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Na završnom sastanku u Ministarstvu odbrane BiH, predstvnike NATO DEEP Tima pozdravio je pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šainović koji je gostima iskazao dobrodošlicu i zahvalu na njihovom angažmanu na podršci MO i OS BiH u procesu unapređenja oblasti edukacije u našim institucijama.

On je naglasio značaj ove posjete, kao i nalaza i izvještaja ovog tima koji će zasigurno pomoći našoj instituciji da implementira preporuke, pozitivne prakse i dostignuća NATO u ovoj oblasti.

Program menadžer DEEP programa za Bosnu i Hercegovinu Pavel Anastasov je u ime NATO DEEP tima izvjestio o programu posjete, predstavio planove za naredni period i identificirao oblasti i polja na kojima je potreban značajniji angažman MO i OS BiH, te iskazao opredijeljenost NATO da u budućnosti podrži razvoj i unapređenje određenih segmenata ovog programa u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine.

Ukazano je da je Bosna i Hercegovina krajem 2018. godine postala učesnik NATO DEEP (Defense Education Enhancement Programme) koji je fokusiran na reviziju karijernih podoficirskih kurseva, kurseva engleskog jezika, te reviziju nastavnih planova i obuke instruktorskog kadra.

Ovaj program se realizuje u skladu sa godišnjim Akcionim planom počev od 2019. godine, a ovogodišnju jednosedmičnu evaluacijsku posjetu NATO tima predvodi dr. Pavel Anastasov, Program menadžer za Bosnu i Hercegovinu iz NATO štaba u Briselu.

U sastavu ovog Tima su još i akademski saradnici iz oblasti vojne edukacije NATO zemalja.

Od strane naše institucije ovaj program se realizuje prema funkcionalnim nadležnostima, a težišne aktivnosti iz ovog programa su do sada realizirane u Komandi za obuku i doktrinu, a za potrebe daljnjeg planiranja edukacije prema preporukama ovog tima, očekuje se značajniji angažman vodećih ljudi iz Ministarstva odbrane BiH, posebno Sektora za upravljanje personalom, Sektora za politiku i planove i Zajedničkog štaba OS BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Tokom posjete NATO DEEP Tim se sastao sa predstavnicima NATO štaba u Sarajevu, odgovornim licima iz sastava OS BiH za planiranje, razvoj i realizaciju podoficirskih i jezičkih kurseva u CPR KOiD u Travniku i Rajlovcu, kao i sa predstavnicima Uprave za personal Zajedničkog štaba OS BiH.

Pročitajte...