Energetska obnova zgrada u BiH velika investicija koja može potaknuti razvoj

SARAJEVO, 2. novembra (FENA) – Efikasna obnova zgrada u BiH velika je investicija koja može potaknuti razvoj lokalne privrede i dugoročno imati pozitivan učinak na okoliš, pa je stoga ključni izazov kako razviti efikasan model finansiranja i implementirati rješenja koja će omogućiti velike programe obnove u BiH – istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom “Jump-Start REE” – Modeli finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u BiH.

Konferencija je okupila ključne aktere iz ovog sektora, uključujući predstavnike vladinih i nevladinih organizacija, te domaćih i međunarodnih finansijskih institucija da bi u okviru panel diskusija iznijeli svoje stavove i konkretne prijedloge mogućih rješenja u ovoj oblasti.

Projket podržavaju USAID, kompanija Enova i organizacija Habitat for Humanity International.

Cilj konferencije, kako je kazao projekt-menadžer organizacije Habitat for Humanity Besim Nebiu, jeste pokretanje dijaloga između ključnih interesnih grupa radi pronalaženja efikasnog modela za finansiranje mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru u BiH. Dodao je da će na konferenciji biti predstavljena dosadašnja iskustva u ovoj oblasti u BiH, primjeri dobre prakse iz regiona, kao i novi programi međunarodnih finansijskih institucija i donatora u BiH.

USAID, kao projektni donator, podržava ključne reforme  u energetskom sektoru BiH s posebnim naglaskom  na poboljšanje životnih uslova domaćinstava sa niskim prihodima, smanjenje troškova energije i emisije ugljika.

USAID trenutno pruža pomoć energetskom sektoru u BiH kroz dva projekta (USAID REELIH – Energijska efikasnost  u objektima kolektivnog stanovanja  domaćinstava sa niskim primanjima i USAID EIA – Investiranje u sektor energije)  koji se bave eliminacijom ključnih prepreka u sektorima energetike i energijske efikasnosti u našoj zemlji.

– Ključne aktivnosti ovih projekata između ostalog su stvaranje radnih mjesta u energetskom sektoru, unapređenje životnog standarda i uslova života za porodice sa niskim primanjima. Nastavit ćemo pružati našu pomoć i raditi na razvoju energetskog sektora u BiH. USAID je uključen u energetski sektor u BiH već 20 godina i nama je to jedan od prioriteta s obzirom na ekonomsku važnost ovog sektora i s obzirom na put BiH ka EU – istakao je na otvaranju konferenije Andrew Boegel, direktor Ekonomskog ureda USAID-a u BiH.

Izvršni direktor kompanije Enova d.o.o. Sarajevo Jasmin Gabela je kazao da se većina energije u BiH troši za potrebe stambenog sektora, te da je potrebno iznaći finansijski model za ostvarivanje ušteda u tom sektoru. Većina zgrada, kako je dodao, stara je više od 30 godina i neophodno je renoviranje jer u to vrijeme kada su građene nisu postojali standardi izolacije, odnosno utopljavanja. Gabela je kazao da se kroz mjere energetske efikasnosti može ostvariti više od 70 posto ušteda u energiji.

–  Prema nekim procjenama, potrebno je u tom smislu više od dvije milijarde KM za obnovu stambenog fonda – kazao je Gabela, dodajući da su u BiH u toku pripreme za izradu strategije za renoviranje stambenog fonda koja treba da iznađe dugoročna rješenja za ovaj proces.

Radi se o jednom od najvećih projketa u BiH,  dodao je Gabela, tako da je potrebno da se uključe međunarodne finansijske institucije, lokalni akteri i drugi da bi se iznašla adekvatna rješenja.

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...