EU i UN Women-Druga faza projekta borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Evropska unija i UN Women u BiH nastavljaju zajednički rad u okviru regionalnog projekta borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama ‘Provođenje normi, mijenjanje stavova’.

U okviru druge faze projekta, Evropska unija i UN Women nastavljaju suradnju s organizacijama civilnog društva u BiH, koje rade sa ženama koje su preživjele nasilje i pružajući podršku njihovim aktivnostima. Te aktivnosti podrazumijevaju djelovanje sigurnih kuća, SOS linija za pomoć i pružanje besplatne pravne pomoći, s ciljem uvođenja sistemskih promjena u zakonodavstvo i politike u oblasti nasilja u porodici.

Četiri nova ugovora potpisana u okviru druge faze projekta pružit će priliku Udruženju ‘Vive žene’ i Udruženju žena Romkinja ‘Bolja budućnost’ iz Tuzle, Fondaciji ‘Lara’ iz Bijeljine, te Fondaciji lokalne demokratije iz Sarajeva da nastave raditi na podizanju stepena zaštite i sprječavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama u BiH, naslanjajući se na prethodnu finansijsku pomoć Evropske unije.

Aktivnosti u okviru tih projekata uzet će u obzir trenutnu situaciju i okolnosti izazvane pandemijom COVID-19 i pokušati na najbolji mogući način odgovoriti na potrebe onih koji trpe nasilje u porodici i druge oblike nasilja na osnovu roda/spola.

Kako je kazao predstavnik UN Women u BiH David Saunders, nasilje nad ženama i djevojčicama je, nažalost, jedan od najraširenijih i najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava.

– Predstavlja veliku prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti i sa sobom nosi razorne posljedice. Nasilje nad ženama kontrolira i minimizira žene, djevojčice i njihova ljudska prava. UN Women, Evropska unija, vlasti i organizacije civilnog društva zajednički rade na standardima zaštite i na prilagođavanju zakona i politika Istanbulskoj konvenciji da bi žene koje su preživjele nasilje dobile podršku, i da bi se nasilje spriječilo – rekao je.

Kako smatra programska menadžerica za ljudska prava pri delegaciji Evropske unije u BiH Ajša Adrović-Bešlagić, osnovne usluge zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama moraju se pružati na pristupačan i koordiniran način da bi svaka žena i djevojčica bila podjednako sigurna i imala zagarantiran pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i pravdi.

Šf sekcije pri delegaciji Evropske unije u BiH Gianluca Vannini kaže da će, nastavljajući rad sa UN Women u BiH i uz pomoć dugogodišnjeg iskustva organizacija civilnog društva aktivnih u toj oblasti, primijeniti inovativne pristupe promjeni stavova i ponašanja i djelovati u više pravaca.

– S ciljem proširenja zaštite žrtava i zagovaranja snažnije provedbe mjera za počinitelje – rekao je.

Udruženje ‘Vive žene’ radit će na mijenjanju stavova i postupaka policijskih službenika pri unapređenju njihovog odgovora na slučajeve nasilja u porodici, radeći tako na unapređenju zaštite žrtava nasilja.

U saradnji s Fondacijom ‘Lara’ i Sigurnom mrežom (mrežom organizacija civilnog društva koje vode sigurne kuće u BiH) nastojat će se dodatno izgraditi kapaciteti pružatelja usluga u četiri kantona u FBiH (Kanton Sarajevo, Tuzlanski, Unsko-sanski i Hercegovačko-neretvanski kanton) i u tri regije u RS-u (Doboj, Bijeljina i Banja Luka). Cilj tog partnerstva je bolja koordinacija postupanja u slučajevima nasilja u porodici, informiranja žrtava o njihovim pravima na razumljiv način, te bolja procjena sigurnosnih rizika za svaki pojedinačni slučaj.

U partnerstvu s Udruženjem žena Romkinja ‘Bolja budućnost’ radit će se na izgradnji povjerenja između marginaliziranih zajednica i lokalnih pružatelja usluga u Prnjavoru, Vukosavlju, Bijeljini i Kaknju uz osnaživanje žena ka ostvarivanju njihovih prava i zagovaranju njihovih prioriteta u planiranju politika.

U saradnji s Fondacijom za lokalnu demokratiju nastavit će se rad na zagovaranju boljeg zakonodavstva i politika u oblasti zaštite od nasilja u porodici, uključujući održivu podršku specijaliziranim uslugama podrške (sigurne kuće, SOS linije za pomoć, psihosocijalna podrška), saopćeno je iz UN Women u BiH.

Taj projekt finansira Evropska unija.

(RTVTK/FENA)

Pročitajte...