EU od 2021. zabranjuje plastiku za jednokratnu upotrebu

Europski parlament je odobrio novi zakon kojim se od 2021. godine zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su tanjiri, pribor za jelo, slamke za piće i štapići za uši. Plan je i da se osigura ponovno prikupljanje i reciklaža  potrošenih plastičnih flaša. Direktiva također uključuje i zahtjev za redizajnom čepova plastičnih boca za piće. Kao razloga za donošenje Odluke o restrikciji upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu Evropski parlament navodi preveliko zagađenje i pretrpanost smećem. Iako može biti korisna, plastika je ipak smrtonosna. Sporo se razgrađuje i brzo akumulira. Osim  toga  plastična ambalaža ispušta toksične materije u hranu, tako da se može naći i u ljudskom organizmu, što može negativno utjecati na zdravlje.„Materije kruže u prirodi. Sve što odložimo u prirodu pokušava da se vrati u izvorno stanje. S obzirom na to da se u posljednje vrijeme razvijaju novi materijali za ambalažu,  posebno plastičene mase koje imaju jako dug period poluraspada u prirodi, odlaganje materijala na sanitarne deponije više nije prepoznato kao ekološki prihvatljivo“, rekao je Vedran Stuhli sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Članice EU će morati da pronađu način ponovnog prikupljanja potrošenih plastičnih flaša. Plan je da do 2025 godine bar 25 % bude reciklirano, a do 2030. godine 30 %. Za to će biti potrebni i odgovarajući podsticaji. Udruženje potrošača TK podržava ovakvu odluku, iako još nije obavezujuća za BiH. Kažu da će domaćinstvima trebati vremena da se prilagode i upozoravaju da bi ova Direktiva EU mogla uticati na poslovanje proizvođača plastike, posebno onih koji izvoze u EU. „Plastičarstvo je u BiH značajna proizvodna grana tako da restrikcija upotrebe plastike neće biti udar samo na potrošače već i na prooizvođače  plastike jer u  nekim veleprodajnim objektima u Austriji, Hrvatskoj više ne možeš kupiti plastične kašičice. One su već izbačene iz upotrebe“, rekla je predsjednica Udruženja potrošača  Gordana Bulić. Zemlja, zrak, voda i hrana već su puni čestica plastike. Iz evropkog parlamenta i ekoloških udruženja upozoravaju da će i ljudska vrsta postati ozbiljno ugrožena  ukoliko ne promijenimo svoj stav prema proizvodnji, potrošnji i otpadu. Kako kažu, iako je plastika jeftina i ima široku primjenu, potrebno je osigurati bolje gospodarenje, recikliranje i ponovno korištenje.

Pročitajte...