EU od 2021. zabranjuje plastiku za jednokratnu upotrebu

0
24

Europski parlament je odobrio novi zakon kojim se od 2021. godine zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su tanjiri, pribor za jelo, slamke za piće i štapići za uši. Plan je i da se osigura ponovno prikupljanje i reciklaža  potrošenih plastičnih flaša. Direktiva također uključuje i zahtjev za redizajnom čepova plastičnih boca za piće. Kao razloga za donošenje Odluke o restrikciji upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu Evropski parlament navodi preveliko zagađenje i pretrpanost smećem. Iako može biti korisna, plastika je ipak smrtonosna. Sporo se razgrađuje i brzo akumulira. Osim  toga  plastična ambalaža ispušta toksične materije u hranu, tako da se može naći i u ljudskom organizmu, što može negativno utjecati na zdravlje.„Materije kruže u prirodi. Sve što odložimo u prirodu pokušava da se vrati u izvorno stanje. S obzirom na to da se u posljednje vrijeme razvijaju novi materijali za ambalažu,  posebno plastičene mase koje imaju jako dug period poluraspada u prirodi, odlaganje materijala na sanitarne deponije više nije prepoznato kao ekološki prihvatljivo“, rekao je Vedran Stuhli sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Članice EU će morati da pronađu način ponovnog prikupljanja potrošenih plastičnih flaša. Plan je da do 2025 godine bar 25 % bude reciklirano, a do 2030. godine 30 %. Za to će biti potrebni i odgovarajući podsticaji. Udruženje potrošača TK podržava ovakvu odluku, iako još nije obavezujuća za BiH. Kažu da će domaćinstvima trebati vremena da se prilagode i upozoravaju da bi ova Direktiva EU mogla uticati na poslovanje proizvođača plastike, posebno onih koji izvoze u EU. „Plastičarstvo je u BiH značajna proizvodna grana tako da restrikcija upotrebe plastike neće biti udar samo na potrošače već i na prooizvođače  plastike jer u  nekim veleprodajnim objektima u Austriji, Hrvatskoj više ne možeš kupiti plastične kašičice. One su već izbačene iz upotrebe“, rekla je predsjednica Udruženja potrošača  Gordana Bulić. Zemlja, zrak, voda i hrana već su puni čestica plastike. Iz evropkog parlamenta i ekoloških udruženja upozoravaju da će i ljudska vrsta postati ozbiljno ugrožena  ukoliko ne promijenimo svoj stav prema proizvodnji, potrošnji i otpadu. Kako kažu, iako je plastika jeftina i ima široku primjenu, potrebno je osigurati bolje gospodarenje, recikliranje i ponovno korištenje.