Evropska sedmica posvećena plodnosti obilježava se prve sedmice u novembru

Evropska sedmica posvećena plodnosti obilježava se prve sedmice u novembru. Mnogi bračni parovi suočavaju se sa problemom neplodnosti. Uzroci mogu biti medicinski i nemedicinski. Pogađaju žene i muškarce s podjednakim učešćem, a često su  i nepoznati. Proces vantjelesne oplodnje odvija se nesmetano, a Zavod zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu izdvojio je 250 hiljada KM za sufinansiranje vantjelesne oplodnje. U odnosu na prethodne godine pomjerena je dobna granica. Osigurano lice, žena do navršene 42. godine života koja nije rađala ili nema žive djece  može podnijeti zahtjev  za odobravanje dijela troškova za finansiranje vantjelesne oplodnje. Opširnije u video prilogu

Pročitajte...