Evropski dan jezika obilježen u Tuzli

Svake godine, 26. septembra, Evropa slavi svoju višejezičnost. U proslavi Evropskog dana jezika učestvuju mnogobrojne kulturne institucije. Obilježavanju ovog datuma se pridružio i Univerzitet u Tuzli, na čijem su Filozofskom fakultetu danas održani pozorišna pedstava, sto za diskusiju i debatu, te interaktvine igre o jezičkim temama. Ove aktivosti organizirala je mreža Instituta za kulturu država EU u BiH.

novinar Azra Mešić

Infocentar Evropske unije u BiH je u saradnji sa nacionalnim institutima za kulturu Unije u našoj zemlji na Filozofskom fakultetu u Tuzli je okupio profesore, studente i učenike srednjih škola iz Tuzle i Sarajeva. Tematizirali su važnost jezika u svakodnevnom životu i psolovnim karijerama.

– Znanje i učenje drugih jezika znači i prihvatanje drugih kultura, civilizacija, drugačijih metoda djelovanja. Otvaraju vam se mogućnosti da se ponašate i osjećate drugačije, kazao je Jean-Christophe Thiabaud, direktor Francuskog instituta u BiH.

Evropska unija njeguje i cijeni lingvističku raznolikost između ostaloga i obilježavanjem Evropskog dana jezika 26. dana septembra u 47 zemalja članica Vijeća Evrope.

– Unutar EU imamo 23 jezika. Na primjer u Evropskom parlamentu svako govori svoj jezik, ali se sve to prevodi, naglasio je Carlo Marcotulli, sekretar za kulturu ambasade Italije u BiH.

Filozofski fakultet u Tuzli, domaćin ovog događaja ima odsjeke na kojima obrazuje studente za profesore bosanskog, engleskog, njemačkog i turskog jezika i književnosti tih jezika.

– Filozofski fakultet planira i formiranje jednog centra za jezike ne samo za studente nego i za sve ostale zainteresovane i da to bude naš doprinos ciljevima koje je pred sebe postavila Evropska komisija, najavila je prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Evropski dan jezika prvi put je obilježen 2001. godine na inicijativu Vijeća Evrope u okviru Evropske godine jezika kako bi se očuvala bogata baština od oko dvije stotine jezika kojima govore stanovnici Evrope.

Pročitajte...