Evropski univerzitet: Međunarodna saradnja sa univerzitetom iz Indije

U Beogradu je dana 6.12.2019. godine potpisan ugovor o saradnji između Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd u osnivanju, s jedne strane, i International Manipur University, javnim univerzitetom iz Indije, s druge strane. Evropski univerzitet nastavlja dobru praksu ostvarivanja međunarodne saradnje sa univerzitetima iz regiona i svijeta. Ceremonija zaključivanja ugovora održana je u Villa Jeleni na Dedinju. Svečanosti su prisustvovali brojni profesori Evropskog univerziteta i drugi gosti.

Za Evropski univerzitet ovo je značajan iskorak u oblasti međunarodne saradnje, a i za  studente je zaključenje ovog ugovora značajno s obzirom da će se ubuduće izdavati dualne diplome naših univerziteta i ovog univerziteta u Indiji. Takođe će biti ostvareni i drugi vidovi akademske saradnje uključujući i mobilnost studenata i nastavnika, organizaciju zajendičkih međunarodnih naučnih skupova, razmjenu bibliotečkih fondova i slično.

Skupu je, između ostalih, prisustvovao i ministar za obrazovanje, rad i zapošljavanje u saveznoj Vladi Manipura u Indiji, gospodin dr. Radheshyam Singh Thokchom, koji je rektoru Evropskog univerziteta akademiku prof. dr. Nedeljku Stankoviću uručio počani doktorat iz oblasti prava i borilačkih vještina, kao i certifikat kojim se potvrđuje da je akademik Stanković izabran za gostujućeg profesora Manipur International University.

Vrijedi napomenuti i to da je potpisan i memorandum o pristupanju Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Međunarodnoj konfederaciji univerziteta.

Pročitajte...