Fata Zilić i Saša Delić nagrađeni za najinovativniju praksu u BiH

Centar za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva petu godinu za redom proglašava najinovativnije nastavnike i nastavnice I njihove prakse u 6 kategorija. Pobjednici u kategoriji stručnih saradnika na svim nivoima obrazovanja za najinovativniju praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Usvajanje matematičkih pojmova kroz likovnu ekspresiju i elemente relaksacije” su Fata Zilić I Saša Delić iz Tuzle, defektolozi oligofrenolzi koji rade u nastavi s učenicima Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Oni su bili naši gosti.

Pročitajte...