Federalni inspektori vrše pojačane inspekcijske nadzore prehrambenih proizvoda

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP), kao i svake godine u ljetnom periodu i u uslovima velikih vrućina, vrši pojačane inspekcijske nadzore u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti.

FUZIP je izdala preporuke kantonalnim ministarstvima zdravstva, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, odnosno kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa i skladištenja lako kvarljivih namirnica, naročito sladoleda.

Razlog pojačanih inspekcijskih nadzora jeste činjenica da su trovanja hranom česta pojava u ljetnom periodu. Poznato je da visoke temperature pogoduju bržem rastu i širenju bakterija, koje su najčešći uzrok trovanja hranom, a u koju dospijevaju sa zagađenih i prljavih površina, nečistih ruku i odjeće, opreme, pribora i prljave vode.

Također, uoči vjerskog praznika Kurban-bajrama, federalni veterinarski inspektori će, prema ustaljenoj praksi, u timu sa federalnim saobraćajnim inspektorima vršiti pojačane inspekcijske nadzore prijevoznika životinja, kao i kontrolu prijevoza životinjski proizvoda.

FUZIP u saopćenju za javnost navodi da su federalni granični inspektori u periodu januar-maj ove godine u prekograničnom prometu pri uvozu robe izvršili 10.526 inspekcijskih nadzora zdravstvene ispravnosti pošiljki životnih namirnica, 12.735 nadzora kontrole kvalitete proizvoda poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, 2.397 fitosanitarnih pregleda, te je uzet ukupno 1.921 uzorak.

Federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli (inspektori za hranu i veterinarski) su, pored vanrednog angažovanja na provođenju i poštivanju naredbi kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBIH u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, intenzivno vršili i sve redovne inspekcijske nadzore.

Federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli (inspektori za hranu, veterinarski) su do kraja maja kod subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, dijetetskih namirnica, namirnica animalnog porijekla izvršili 193 inspekcijska nadzora, te tom prilikom konstatovali određene nepravilnosti što je rezultiralo izdavanjem 68 rješenja o otklanjanju nedostataka (analiza zdravstvene ispravnosti namirnica, registracija dijetetskih proizvoda, principi sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP, deklarisanje, sprovođenja preventivnog postupka samokontrole), uzeto je 18 uzoraka (koji se najvećim dijelom odnose na državnu kontrolu rezidua vetrinarskih lijekova u hrani životinjskog porijekla koji je odobren od strane EU) i izdato 16 prekršajnih naloga sa novčanim iznosom od 45.970 KM.

Federalni granični inspektori su u prvih pet mjeseci u šest slučajeva zabranili uvoz pošiljki koje su se odnosile na prehrambene proizvode i dodatke prehrani.

U unutrašnjoj kontroli federalni zdravstveni/ inspektori za hranu naložili su uništavanje oko 150 kg sirovina koje nisu bile u skladu sa Zakonom o hrani BiH, dok su federalni veterinarski inspektori naložili uništenje 156,30 kg mesa, te su povučene 62 tegle od oko 500 gr meda (kvaliteta nije odgovarala zakonskoj regulativi).

Pročitajte...