FINconsult održao drugi ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli

FINconsult je 12.03.2019. godine u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 2. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2018., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja

i primjena novih  standarda i propisa

 

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2018, transferne cijene i njihov uticaj na porezni bilans, izvještaj  o transfernim cijenama, pripremu studije o transfernim cijenama kroz praktične primjere  te primjenu novih poreznih i drugih propisa relevantnih za rad finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bh. gradova:

  • Sarajevo 13.03.2019. – hotel Grand,
  • Jelah-Tešanj 14.03.2019. – hotel AA Jelah,
  • Gračanica 19.03.2019. – shopping centar ETNA,
  • Gradačac 20.03.2019. – hotel Banja Ilidža,
  • Brčko 21.03.2019. – hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba