FINconsult održao drugi ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli

FINconsult je 12.03.2019. godine u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 2. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu: Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2018., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  standarda i propisa