FINra Tuzla, Visoka škola za finansije i računovodstvo, obilježila pet godina rada

U Tuzli je danas svečano obilježeno pet godina postojanja i rada Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra. Bila je ovo prilika za sumiranje postignutog, ali i predstavljanje ambicioznih planova za naredni period.

U godini u kojoj je Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli obilježila pet godina postojanja na tržište rada izašla je i prva generacija ove visokoškolske ustanove. 45  diplomanata već je zaposleno, istakao je na današnjoj svečanosti direktor FINre profesor Ismet Kalić. Naglasio je da je to i bio osnovni cilj – obezbjeđenje obrazovnog procesa koji će biti optimalan spoj teorije i prakse, kako bi se mladi ljudi školovali za tržište rada, a ne za biroe za zapošljavanje.

 „Ono što čini krunu našeg petogodišnjeg rada je institucionalna akreditacija koju smo dobili upravo na dan dodjele diploma, 28. aprila. Tom akreditacijom,  uvrštavanjem FINre na listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH FINra je potvrdila kvalitet svog rada, koji je utemeljen na standardima i normativima Bolonjskog procesa, poštivajući propise koji reguliraju oblast visokog obrazovanja u BiH“ ističe direktor Kalić.

Svoju društvenu odgovornost FINra je proteklih pet godina pokazivala kontinuiranim obezbjeđenjem sredstava za stipendiranje najboljih studenata, istaknuto je na današnjoj svečanosti. U narednoj akademskoj godina za ove će namjene biti izdvojeno 100 000 KM. U cilju obezbjeđenja kvalitetnih uslova za školovanje svojih studenata FINra je nabavila savremneu IT opremu te uspostavila široku mrežu saradnje sa visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i regionu, te sa više od 100 privrednih subjekata.

„FINra svoje studente podstiče na stalno usavršavanje u vidu konferencija, seminara i na neki drugi način koji će imati dugoročan efekat za studente. Dalje, poslovni engleski jezik nam omogućava da budemo kompententniji i konkurentniji na samom tržištu rada. Moje zadovoljstvo na FINra je ispunjeno. I moja očekivanja su ispunjena“ ističe Mehmed Ćajić predsjednik Vijeća studenata ove visokoškolske ustanove.

Za period 2021-2025. godina na Visokoj školi za finasije i računovodstvo FINra Tuzla usvojili su Strategiju razvoja. Tri su ključna cilja zacrtana Strategijom.

„Prvi je da se transformiše od visoke škole ka poduzetničkom Univerzitetu FINra, gdje nas očekuju još tri nova studijska programa. Sljedeći strateški cilj je transformacija Centra za naučno-istraživački rad i razvoj karijere u Institut i treći strateški cilj je proširenje međunarodne saradnje i rad na mobilnosti studenata i nastavnog osoblja na međuanrodnom planu, jer sa akreditacijom mi smo postigli i taj najznačajniji i neophodan uvjet da bismo mogli učestvovati u tim projektima“ istakao je na današnjoj svečanosti direktor FINre, profesor Kalić.

Trenutno se na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli školuju četiri generacije sa nešto više od 250 studenata. Najbolje ocijenjenim profesorima, predavačima, asistentima i saradnicima, te najuspješnijim studentima na svečanom obilježavanju pet godina rada, danas su dodijeljene plakete.