FUP – Pojačano osiguranje u vrijeme praznika

Federalna uprava policije (FUP) je, u skladu s nadležnostima, dodatno angažirana na realizaciji sigurnosnih mjera povodom predstojećih novogodišnjih praznika.

– Zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman izdao je naredbu na osnovu koje su formirani dežurni istražni timovi koji će biti pripravni 24/7, a koji će u slučaju potrebe biti angažirani radi daljeg poduzimanja istražnih procesnih radnji iz nadležnosti FUP-a u saradnji sa nadležnim tužilaštvom – rečeno je Feni u ovoj policijskoj agenciji.

Iz FUP-a nadalje navode da su formirani dežurni timovi u sklopu ostalih organizacionih jedinica ove uprave, koji će, eventualno, pružati podršku istražnim timovima u slučaju potrebe.

Kada se radi o Sektoru uniformisane policije FUP-a, u vrijeme praznika bit će pojačano osiguranje i budnost policijskih službenika na svim objektima koje oni osiguravaju, kao i prilikom pružanja neposredne lične zaštite štićenih osoba.

Iz FUP-a napominju da će se u slučaju potrebe poduzeti i druge mjere i radnje u skladu s primarnim ciljem – postizanja visokog nivoa sigurnosti građana i njihove imovine.

U kontekstu trenutne epidemiološke situacije izazvane novim virusom Covid-19, a u skladu sa zaključcima sa sastanka sa Kriznim štabom Federalnog ministarstva zdravstva, povodom poduzimanja mjera i radnji od policijskih agencija i drugih nadležnih organa na području Federacije BiH bit će poduzete konkretne aktivnosti radi preventivnog i represivnog djelovanja u pogledu spriječavanja širenja koronavirusa.

Između ostalog, realizirat će se odgovarajuće aktivnosti od policijskih organa i drugih nadležnih institucija prije i poslije dočeka novogodišnjih praznika, s akcentom na planinska područja i ugostiteljske objekte.

Planirano je i pojačano prisustvo patrolnih službi kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na planinskim područjima, kao i saradnja s inspekcijskim službama po pitanju eventualnog kršenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima.

– Svaka fizička ili pravna osoba koja se ne pridržava mjera i preporuka iz Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, svjesno ugrožava zdravlje stanovništva, zbog čega će biti, kako prekršajno, tako i krivično sankcionirani na temelju Krivičnog zakona FBiH – podsjećaju iz FUP-a.

Pročitajte...