GIKIL: Ispad na fabrici Energana uzrokovao zastoj u radu koksne baterije, stanje normalizovano

Oko 19:20h na fabrici Energana u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL) došlo je do ispada koji je uzrokovao prestanak napajanja električnom energijom na svim postrojenjima u GIKIL-u. Prekid u napajanju uticao je i na rad V koksne baterije, kada je došlo i do zastoja u radu elektrosisača koksnog gasa.

Rad fabrike brzom reakcijom vraćen je u siguran način rada, a višak koksnog gasa spaljen je po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama.

Očekuje se brzo vraćanje u rad i fabrike Energana, te potpuno normalizovanje svih tehnoloških procesa.

Pročitajte...