GORKA ŽETVA, film /srijeda 12.02.2020. 23:00/ (12+)

0
12

Dvije atraktivne strankinje naruše život povučenog mladića koji je ostao živjeti sam na farmi nakon očeve smrti…