GP BiH spriječila 2.800 nelegalnih ulazaka u BiH

Od početka ove godine, pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine odvratili su više od 2.800 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Najveći je pritisak na granici sa Srbijom. Najviše je državljana Pakistana, Afganistana, Bangladeša, Maroka i drugih…

Od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini, najveći pritisak evidentiran je na području djelovanja jedinica GPBiH na granici prema Republici Srbiji, posebno na području djelovanja granične policije Zvornik i Višegrad. Svakodnevno na području Zvornika GP BiH od nelegalnog ulaska u našu zemlju spriječi više od 50 osoba. Ta brojka je, ističe Franka Vican, glasnogovornica Granične policije BiH, znala biti i veća, te su dnevno pripadnici GP BiH znali spriječiti ulazak i do 100 osoba.

– Pripadnici GP BiH su od početka ove godine odvratili više od 2.800 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Najviše državljana koji pokušavaju nezakonito preći državnu granicu su državljni Pakistana, Afganistana, Maroka i Alžira – dodaje Franka Vican, glasnogovornica Granične policije BiH.

Migranti se obično kreću u manjim grupama te sporednim putnim komunikacijama nezakonito pokušavaju ući u Bosnu i Hercegovinu slobodnim pješačkim kretanjem preko državne granice, najčešće neposredno uz granične prijelaze i zaobilazeći ih, prebacivanjem plovilima ili gazeći preko rijeke Drine, skrivanjem u tovarnom prostoru teretnih vozila te na druge načine.

– Od početka migrantske krize GP BiH poduzima pojačane mjere u nadzoru državne granice. Između ostalog, uprkos nedostatku ljudstva i materijalno-tehničkih kapaciteta preraspoređuje postojeće kadrovske kapacitete na one djelove granice gdje je najveći migracijski pritisak. A toje upravo na istočnom dijelu državne granice iz smjera Srbije i Crne Gore – ističe Vican.

Migranti imaju dobro uvezanu komunikaciju sa drugim migrantima, razmjenjujući iskustva, dajući upute za smjerove i rute kretanja, razmjenjuju mape i druge informacije, a sve s ciljem odabira podobnih putnih komunikacija i smjerova kretanja, odnosno najlakše rute kroz zemlje tranzita do zemalja Europske unije. Kao ispomoć GP BiH angažovani su i policijski službenici drugih policijskih agencija u BiH.