Gračanica: Nova organaizacija prodaje na pijaci

Na koji način će su ubuduće organizovati prodaja na pijacama zbog izmjena zakona o unutrašnjoj trgovini uvodjenja kategorije trgovac pojedinac bile su teme sastanka prodavača na gračaničkoj pijaci, općine i Javnog preduzeća Komus koje upravlja gračaničkom pijacom.

Pročitajte...