Gračanica: Spriječiti zagađenja rijeke Spreče i Sprečkog polja

U Gračanici natavljaju da upozoravaju na trovanje Spreče i sprečkog polja. Prisustvo teških metala i organiskih kancerogenih elemenata je utvrdjeno na više lokacija. Traži hitno kašnjavanje zagadjivača i obeštećenje poljiprivrednika i da se konačno zaštite ljudi u dolini Spreče od direktnog i indirektnog trovanja.

Pročitajte...