Grad Tuzla objavio Javni poziv cilju smanjenja aerozagađenja

Grad Tuzla početkom februara, objavio je javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini. Pod mjerama smanjenja aerozagađenja podrazumijeva se  nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima, te  “utopljavanje” objekata. U nadležnoj Službi kažu da se već prijavilo 35 građana i ugovori su potpisani. Ovaj Javni poziv je otvoren do 18. februara.