Grada Tuzla: Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore

U okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM-a BiH, kojim se nastoji ojačati uloga bh dijaspore u razvojnim procesima Bosne i Hercegovine, podržana je lokalna inicijativa Grada Tuzla „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“. Tim povodom u Tuzli je održan seminar o ekološkim principima uzgoja hrane.

Pročitajte...