Gradačac: Gradsko vijeće traži od Uprave pijace u Porebricama da odluku kojom je došlo do drastičnih poskupljenje stavi van snage

Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća u Gradačcu razmatrana je Informacije o stanju na tržnici Arizona, zbog žalbi da su cijene ulaska i parkinga drastično porasle, čime su ugroženi trgovci-zakupci. U aktu koje je stiglo iz preduzeća Nova pijaca, uz ostalo, navodi se kako se javnosti želi prikazati da je došlo do povećanja cijena zakupcima, te se naglašava da za zakupce i trgovce i dalje važe iste cijene, dok se nove cijene isključivo  odnose na kamione i kombije koji vrše uvoz i distribuciju uvozne robe.