Gradačac u svečarskom raspoloženju

U Gradačcu se obavljaju posljednje pripreme za zvanično proglašenje grada. Iako će konstuirajuća sjednica formalno-pravnog i svečarskog karaktera biti održana sutra, za prijepodnevne sate istog dana sazvana je i radna sjednica, 19. i posljednja zvanična sjednica Općinskog vijeća.
U Gradačcu koji će nakon statusa sjedišta kapetanije, sreza, opštine i općine konačno postati grad već se osjeti svečarska atmosfera. Status grada lokalni parlament potvrdit će na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća. Općinsko vijeće Inicijativu je uputilo u februaru 2017. godine. Kolegij Općinskog vijeća održao je svoju posljednju sjednicu pod tim nazivom, jer prije konstituirajuće sjednice gradskog, biće održana i posljednja 19. redovna sjednica Općinskog vijeća. U Gradačcu koji administrativno prvi put postaje grad, odmah nakon konstituirajuće sjednicu na koju su pozvani gosti koji obnašaju važne dužnosti na svim nivoima vlasti, povijesni 11. jun biće nastavljen prigodnim programom, a za večernje sate je predviđen i vatromet.

 

Pročitajte...