Grubeša: Čim prije državni zatvor staviti u funkciju (VIDEO)

Ministar pravde BiH Josip Grubeša je u intervjuu Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) kazao da to ministarstvo radi sa svim svojim kapacitetima kako bi čim prije državni zatvor u općini Istočna Ilidža bio stavljen u funkciju.

Razgovarala: Aida Kovač

On ističe da je državni zatvor napravljen po svim najsuvremenijim evropskim standardima i bit će itekako važan stub vladavine prava za BiH. Podsjetio je da je glavni izvođač radova 1. decembra izašao sa gradilišta i predao zatvor na upravljanje Ministarstvu pravde BiH.

– Ministarstvo pravde, po svojoj funkciji i organizaciji, nije organizacijski sposobno da se brine do kraja za funkcioniranje zatvora i iz tog razloga mi radimo na ubrzanom stavljaju zatvora u funkciju – naveo je ministar Grubeša.

Napomenuo je da se radi o zatvoru visoke sigurnosti, o jednom velikom projektu za BiH i „taj zatvor moramo raditi po najsuvremenijim evropskim standardima“.

Što se tiče hodograma aktivnosti stavljanja državnog zatvora u funkciju, kaže da se očekuje tehnički prijem. Međutim, dodaje da je Pravobraniteljstvo BiH pokrenulo jedan upravni spor vezano za firmu koja je izabrana za tehnički prijem.

– Po mome mišljenju, mi ne trebamo čekati rješenje upravnog spora, jer nam on ne odlaže izvršenje. Iz tog razloga smo naložili Jedinici za implementaciju projekta, koja se brine za izgradnju državnog zatvora, da napravi ugovor i pošalje ga Pravobraniteljstvu, da nam ono da pozitivno mišljenje i da firma koja je odabrana od strane općine Istočna Ilidža napravi tehnički prijem – kazao je ministar Grubeša, te dodao da prema zakonima, institucija koja da građevinsku dozvolu ona radi tehnički prijem.

Pojasnio je da je Ministarstvo moglo napraviti tender da izabere firmu koja bi radila tehnički prijem. Međutim, napominje da nisu htjeli ulaziti u tu ‘akrobaciju’ da ne gube vrijeme, da se ne susreću sa novim žalbama. Navodi da su vjerovali Općini Istočna Ilidža da će taj posao napraviti kvalitetno kao što se rade i drugi poslovi tehničkog prijema i iz tog razloga su im to povjerili.

– Najsporniji dio vezan za finansijski okvir tehničkog prijema je bio taj što smo mi, kad smo radili proračun za tehnički prijem, imali odluku koja je glasila da nas tehnički prijem košta 1,5 KM po kvadratu. Imamo 24.000 kvadrata zatvorenog prostora i još desetak tisuća kvadrata parkirnog prostora i lako nam je bilo izračunati koliko će nas koštati. Prema tome smo napravili proračun za 2017. godinu za tehnički prijem, između ostalih stavki koje su bile definirane proračunom – podsjetio je Grubeša.

Međutim, kaže da je nekoliko mjeseci prije nego što su podnijeli zahtjev za tehnički prijem, načelnik Općine Istočna Ilidža promijenio tu odluku i umjesto 1,5 KM po metru kvadratnom, promjenio je cjenovnik na jedan posto od ukupne cijene, što je praktički za pet puta povećalo cijenu tehničkog prijema.

– U tom trenutku smo se našli u bezizlaznoj situaciji. Pokušao sam razgovarati s načelnikom Općine. On me je uvjerio da je sve napravio po zakonu. Onda smo tražili rješenje na drugim adresama. Razgovarao sam s kolegama u Vijeću ministara, tražili smo i tu neko rješenje kako da dođemo do tog iznosa sredstava, jer se to sve događa u zadnjem kvartalu 2017. godine, kad ne možemo mijenjati proračun – pojasnio je ministar.

Dodao je da je rješenje došlo, na kraju, iz Uprave za neizravno oporezivanje koja im je vratila određeni dio PDV-a koji su ranije uplaćivali za aktivnosti koje su imali za izgradnju zatvora.

– Ta sredstva smo mi dobili. Međutim, događa se ovaj dio vezan za upravni spor i sad čekamo rješenje upravnog spora. Ponavljam, razgovarao sam s pravobraniteljima, pokušao sam tražiti od njih da vidimo te zakonske mogućnosti, da bez čekanja rješenja upravnog spora mi idemo s pozitivnim mišljenjem na ugovor sa firmom koja treba napraviti tehnički prijem, kako bi mogli ići u daljnju realizaciju zatvora. Ono što nas dalje čeka, nakon što dobijemo pozitivno mišljenje na ugovor i nakon što uđe firma u zatvor, da pokrenemo inicijativu prema Vijeću ministara BiH o formiranju zatvora kao institucije – naveo je državni ministar pravde.

Po njegovim riječima, istovremeno će pokrenuti aktivnosti na izboru vršioca dužnosti upravnika. Pojasnio je da, po zakonu, vršilac dužnosti ne može biti duže od šest mjeseci, pa iz tog razloga smatra da to treba biti čovjek koji će u šest mjeseci napraviti sve predradnje da kasnije upravnik zatvora može normalno i kvalitetno raditi svoj posao.

– Ne možemo reći, prerezat ćemo vrpcu i zatvor može raditi. Nije to tako jednostavno. Zatvor je praktički jedan mali grad, u njega treba ulagati puno. Puno smo materijalnih sredstava uložili, radi se o 40 miliona eura, ali treba govoriti i o ljudskim potencijalima koji trebaju raditi u zatvoru – naglašava ministar Grubeša.

On ističe da će osoblje, kad upravnik raspiše natječaj, morati proći vrlo zahtjevnu obuku.

– Vlada SAD-a nam je dala određena sredstva za obuku osoblja koje će raditi u zatvoru i to buduće potencijalno osoblje mora proći vrlo rigorozne provjere prije nego što dođu na posao u državni zatvor. To je posao koji očekuje budućeg upravnika – kazao je Grubeša.

Dodao je da će budući upravnik, pred angažiranja osoblja, morati i organizacijski postaviti zatvor u maksimalnoj funkciji.

– Vezano za upravnika zatvora, moramo voditi računa o tome da su sve institucije na razini BiH tripartitne. Prema Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija, u zatvoru je samo jedan upravnik. U pripremi smo izmjene i dopune zakona kako bi mogli formirati tripartitno vodstvo zatvora. Taj zakon moramo što prije donijeti kako bi mogla institucija prvog državnog zatvora biti usklađena sa svim drugim institucijama na razini BiH – smatra Grubeša.

Grubeša dalje pojašnjava da se nakon izbora upravnika ide sa donošenjem podzakonskih akata, odnosno pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Dodaje da bi trebalo biti okvirno oko 250 zaposlenih osoba.

– Prema ovoj brojci jasno je da pred upravnikom zatvora stoji vrlo zahtjevan posao. Ali za BiH će u ovom periodu, kada smo svjedoci svakodnevnih odlazaka mladih ljudi, biti vrlo značajno da otvaramo i novih 250 radnih mjesta – smatra Grubeša.

Napominje da će zatvor biti samostalna upravna organizacija u sklopu Ministarstva pravde BiH.

U nastavku razgovora za Fenu kaže da će svi oni koji su pred Sudom BiH osuđeni ili protiv kojih se vodi postupak pred Sudom BiH biti smješteni u državni zatvor. Dodaje da sada zatvorenike i pritvorenike upućuju u entitetske zavode.

– Od entitetskih ministara pravde, ali i od upravnika zatvora dobivamo povratnu informaciju da su vrlo napučeni njihovi kapaciteti, da su maksimalno popunjeni. Kada govorimo o zatvorenicama koji dolaze od Suda BiH, to su osuđenici za najteža kaznena djela, to su osuđenici na najdugotrajnije kazne zatvora i s njima treba imati poseban tretman – napominje ministar Grubeša.

Kaže da je državni zatvor napravljen po standardima da je jedan zatvorenik u ćeliji, da ima 12 metara kvadratnih prostora, da ima prostor za šetanje, za slobodne aktivnosti, za zadovoljavanje vjerskih potreba, da ima odgovarajuću prehranu, omogućenu posjetu, razgovore sa svim stručnim osobljem koje mu je potrebno, medicinsku skrb…

– Kad govorimo o ovome zatvoru, on je napravljen po svim najsuvremenijim evropskim standardima i bit će itekako važan stub vladavine prava za BiH – naglasio je ministar.

Dodao je da je kapacitet zatvora 350 zatvorenika i pritvorenika, ali da bi se mogao povećati za još stotinjak mjesta.

Pročitajte...