GV Živinica usvojilo Nacrt Budžeta za 2020. godinu

Gradsko vijeće Živinica usvojilo je Nacrt Budžeta za 2020. godinu u iznosu od 21 milion 280 hiljada maraka, kao i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta. Prema danas usvojenom Nacrtu, Budžet Grada Živinica u 2020. godini biće za oko dva miliona manje od ovogodišnjeg. Kao jedan od razloga smanjenja prihoda navedeno je to što još nije prodato vrijedno gradsko zemljište. Zaključeno je da su neporezni prihodi jedini način povećanja budžeta. Slijedi javna rasprava o Nacrtu Budžeta, tako da će sugestije i amandmani biti uvršteni u konačan Prijedlog Budžeta Grada Živinica za 2020. godinu, koji bi se trebao naći na dnevnom redu u decembru. Vijećnici su podržali plan izgradnje i asfaltiranja puteva, posebno u Kuljanima i puta prema Gračanici, te se složili da je vodosnabdijevanje prioritet jer su u Đurđeviku, Kovačima i dijelu Oskove posljednja tri mjeseca redukcije vode. Vijećnici su prihvatili i zaduženje po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat “Regionalna deponija za kruti otpad”.                                                                              Data je i saglasnost da gradonačelnik u ime Grada Živinica zaključi sporazum o bratimljenju sa općinom Bar u Crnoj Gori.

Pročitajte...