GV Živinice: Odlukom o administrativnim taksama vjenčanja u prostorijama gradske uprave bez naknade

Vijećici GV Živinice danas su usvojili nekoliko Odluka koje će utjecati na kvalitet života građana i naprijediti poslovni ambijent privrednika i ugostitelja. Riječ je o Odlukama o utvrđivanju prosiječne konačne cijene metra kvadratnog korisne stambene površine, o davanju saglasnosti Gradonačelniku u vezi sa konačnom realizacijom projekta sufinansiranja „građani- grad“ ili „marka na marku“ i Odluci o gradskim administrativnim taksama. Gradski vijećnici su izrazili veliko interesovanje za Prijedlog srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Korigovana je i Odluka o izdavanju prostora namijenjenih ljetnim baštama ugostiteljskih objekata u Živinicama.„Na zahtjev naših ugostitelja vratili vijene na staro i ona iznosi 4 KM po metru kvadrtanom prostora”- istakao je Nail Jusić, predsjedavajući OV Živinice. Gradski vijećnici usvojili u i Pravilnik o održavanju ulične/javne rasvjete u Živinicama kojim se jasno definira način njenog održavanja.