Hašić: Usvajanjem predloženih zakonskih izmjena spriječiti pravni haos u FBiH

Parlament Federacije BiH bi što prije trebao usvojiti zakonske izmjene koje je predložila Federalna vlada vezano za provedbu presuda Ustavnog suda FBiH, a kako bi se izbjeglo stvaranje općeg pravnog haosa, nefunkcioniranje pravne države, stvaranje velikog stepena pravne nesigurnosti, blokade ekonomskih transakcija, zaustavljanja prometa nekretnina i hipotekarnih kredita i daljeg razjedinjavanja ionako podijeljenog pravnog prostora u Bosni i Hercegovini – upozorava profesor građanskog prava na Univerzitetu u Zenici (UNZE), dr.Enes Hašić.

Presudom Ustavnog suda FBiH od 06. 03. 2019. godine utvrđeno je da nisu u skladu sa Ustavom FBiH pojedine zakonske odredbe u zakonima o registraciji poslovnih subjekata, o stvarnim pravima, o zemljišnim knjigama, o nasljeđivanju te Porodičnom zakonu FBiH, a u kojima je imperativno i isključivo propisana obaveza sačinjavanja notarski pravnih poslova u formi obrađene isprave u različitim oblastima. Rok za provedbu presuda, odnosno usklađivanje Zakona o notarima i pet preostalih zakona s Ustavom FBiH, ističe 16. novembra ove godine.

Vlada Federacije BiH, a u cilju usaglašavanja pomenutih zakona sa presudom Ustavnog suda, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila prijedloge za izmjene ovih pet zakona, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o notarima.

Komentirajući različite ocjene o tome kako neka od predloženih rješenja „pogoduju“ advokatima ili notarima, dr.Hašić kaže kako je pogrešno shvaćanje koje jednu od ovih javnih službi na bilo koji način suprostavlja drugoj javnoj službi.

– U tom smislu predložena rješenja izmjena i dopuna pomenutih zakona su izuzetno dobra, jer na najbolji način vode računa o opravdanim interesima ovih i drugih javnih službi. Nesporno je pravo zakonodavne vlasti da uredi nadležnost i organizaciju javnih službi na način da sistem najbolje funkcionira. Ne vidim diskriminaciju u ovlaštenju notara da ekskluzivno vrše određenu vrstu poslova i javnih ovlaštenja, a u skladu sa zakonom.Ili ne nalazim diskriminaciju u skoro isključivom, na zakonu zasnovanom ovlaštenju advokata da zastupaju stranke pred sudovima. Pomenuta pitanja su nažalost vrlo često postajala predmet nepotrebnog sporenja i međusobnog osporavanja – naglašava profesor Hašić.

Dodaje kako opstanak i razvoj notarijata kao javne službe nije doveden u pitanje.

– Realno je za pretpostaviti da će doći do blagovremenog usvajanja seta predloženih izmjena zakona bitnih za rad notarijata, jer je to u interesu ne samo notara već i svih subjekata javne vlasti, kao i svih građana. Predložena rješenja u pojedinim zakonima, a koji bi trebalo da se razmatraju i usvoje po skraćenom postupku, su relativno dobra i mogu se smatrati zadovoljavajućim kompromisom. Svako subjektivno osporavanje predloženih rješenja smatram apsolutno neutemeljenim, jer se takva osporavanja ne zasnivaju na razumnoj argumentaciji, već su posljedica pojedinačnih ili grupnih interesa – zaključuje profesor građanskog prava na UNZE, dr. Enes Hašić.

Pročitajte...