Hoće li na području Živinica biti formiran prihvatni centar za migrante?

U TK nastavljen je trend pada broja migranata. Tako su u oktobru službenici Uprave policije pronašli i evidentirali 584 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Prema saznanjima i dalje najveći broj migranata dolazi iz Pakistana, zatim Afganistana, Maroka, Bangladeša, Irana, te Alžira i Iraka. Istražili smo da li će se na području Grada Živinice formirati novi prihvatni centar za migrante.

Novinarka: Devleta Brkić

Od početka migrantske krize uočeno je da se sa dolaskom povoljnijih vremenskih prilika povećava i broj migranata koji prelaze preko područja našeg kantona. U mjesecu augustu ove godine zabilježeno je više od 2.600, u spemtembru 1.700, dok su u oktobru evidentirana 584 migranta. U oktobru je također zabilježeno i 13 sigurnosno interesantnih događaja u kojima su učestvovali migranti.

Od 13 evidentiranih sigurnosno interesantnih događaja koje su počinili migranti, tri su dokumentovana kao krivična djela. U pitanju su krivično djelo krađe, krivično djelo teške krađe i krivično djelo ubitstvo u pokušaju.

– Kada je u pitanju krivično djelo ubistvo u pokušaj, događaj se dpgodio na području Gradačca. Radilo se o skukobu između migranata, a učinilac je od strane policijskih službenika identifikovan, lišen slobode i uz izvještaj predat nadležnom Kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje, kazala je Amra Kapidžić, portparol Uprave policije MUP-a TK.

U mjesecu oktobru naloženo je pojačano preduzimanje svih preventivnih i represivnih mjera s ciljem kontrole i nadzora kretanja migranata na području Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom na sprječavanju njihovog zadržavanja i grupisanja na javnim površinama.

Novo naselje za smještaj migranata bi trebalo da bude organizovano na prostoru neperspektivne vojne imovine u mjestu Ciljuge. Da li će do toga doći pitali smo gradonačelnika Živinica Samira Kamenjakovića.

Opširnije u video prilogu.

Pročitajte...