Hodžić: Sporadični primjeri zapošljavanja osoba sa poteškoćama u razvoju

Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju, kojeg pohađa 137 učenika sa lakim, umjerenim teškim i težim intelektualnim i kombinovanim smetnjama te učenici sa autizmom, prihvata sve različitosti djece koja ne mogu pohađati redovnu nastavu.

Defektolozi, logopedi, medicinari, nastavnici i ostalo osoblje Zavoda ulažu velike napore kako bi pomoću različitih metoda ublažavanja ili korigovanja poteškoća, odgovorili svim izazovima.

Voditeljica Odjela za dokumentaciju i edukativnu inovaciju Zavoda Selma Hodžić kazala je u razgovoru za Fenu da se u toj ustanovi obavlja odgoj, obrazovanje i rehabilitacija učenika uzrasta osnovne naobrazbe sa lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama, zatim odgoj i rehabilitacija učenika sa težim i teškim intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim psihofizičkim i razvojnim teškoćama te srednje stručno obrazovanje učenika sa lakim i umjerenim teškoćama u razvoju za jednostavna i pomoćna zanimanja, kao što su kuhar i krojač.

Hodžić dodaje da Zavod osigurava i smještaj, ishranu i odgoj za 40 učenika sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

Nastava je organizirana shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju TK i podzakonskim aktima koji regulišu tu oblast. Čas traje 40 minuta, dok logopedski i fizioterapeutski tretman traje 20 minuta dva do tri puta sedmično, zavisno od procjene i potrebe učenika. Također, učenicima je osigurana i muzikoterapija i korektivna gimnastika.

– Učenicima je potrebna, osim obrazovne i socijalna i zdravstvena zaštita. U Zavodu imamo dvije medicinske sestre i socijalnu radnicu koja sarađuje sa centrima za socijalni rad, ministarstvima i nevladinim organizacijama koje djeluju na našem području. Sve izazove moramo rješavati timski, a veliku odgovornost imaju roditelji učenika i oni su temelj – kazala je Hodžić.

Govoreći o izazovima sa kojima se susreću u svom radu, naglasila je da su vezani za promjene u društvu koje se na neki način reflektiraju i na promjene u nastavnom procesu.

– Nama su potrebne kontinuirane edukacije i razmjena iskustava sa kolegama koji obavljaju sličan posao – poručila je.

Nakon što učenici Zavoda završe srednje obrazovanje, Hodžić je kazala da postoje samo sporadični pozitivni primjeri zapošljavanja.

– Komplikovana državna organizacija otežava implementaciju. Imamo i zakonsku podlogu za zapošljavanje osoba s teškoćama, ali nema realizacije. Identificirali smo to kao problem i u procesu samo pronalaženja rješenja s vijećem roditelja i našim vlastima – kazala je.

Hodžić podvlači da je potrebno konstantno raditi na razbijanju predrasuda i promoviranju sposobnosti osoba s invaliditetom. U tome im, dodala je, puno pomažu mediji koji redovno prate njihove aktivnosti koje su usmjerene i ka saradnji s lokalnom zajednicom i školama na Tuzlanskom kantonu.

Govoreći o inkluziji učenika Zavoda u redovni nastavni proces, Hodžić je kazala da je to moguće, ali samo ako se osiguraju sve pretpostavke.

– Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju TK je omogućio prijelaz iz redove u specijalnu školu i obrnuto, ukoliko se primijete promjene koje zahtijevaju promjenu. Ponekad nam i sami učenici kažu šta žele i donose odluke o svom načinu školovanja – istakla je.

Hodžić je naglasila da su u svakodnevnoj komunikaciji sa Pedagoškim zavodom TK te da zajedno donose program podrške i zajedno djeluju.

– Jedna od veoma važnih aktivnosti koje radimo jeste priprema testova za eksternu maturu za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne škole. Naime, svaki učenik ima poseban test, krojen prema prilagođenim programu prema kojem se školovao – pojasnila je.

Hodžić je pohvalila i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke koje već devet godina podržava njihove aktivnosti koje se odnose na dokumentovanje i podršku, što je rezultiralo i izmjenama Zakona o Zavodu u martu 2020. godine kada su dobili i zakonsku osnovu za pružanje podrške i vršenje obuka za nastavnike.

Fena