Hrana i bezalkoholna pića u aprilu skuplji za 0,7 posto u odnosu na mart

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu su u prosjeku niže za 0,3 posto u odnosu na mart.

Stanovanje i režijski troškovi u prosjeku su bili jeftinijii za 4,9 posto, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,6 posto, restorani i hoteli za 0,1 posto, te ostala dobara i usluge za 0,2 posto.

Hrana i bezalkoholna pića su, u aprilu u odnosu na mart, u prosjeku bili skuplji za 0,7 posto, odjeća i obuća za 1,5 posto, te zdravstvo za 0,2 posto.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u aprilu ove, u odnosu na april prošle godine, bio viši je za 1,4 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupili za 0,7 posto, alkoholna pića i duvan za 4,1 posto, stanovanje i režijski troškovi za 2,1 posto, zdravstvo za 0,5 posto,  obrazovanje za 0,9 posto, prevoz za osam posto, rekreacija i kultura za jedan posto, a restorani i hoteli za 0,6 posto.

U aprilu ove godine, u odnosu na april prošle godine, odjeća i obuća su u prosjeku jeftiniji za 7,7  posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 1,5 posto, a ostala dobra i usluge za 1,2 posto.

Pročitajte...