I Međunarodna naučno-stručne konferencija „Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi“ u Tuzli

Univerziteta u Tuzli domaćin  je I Međunarodne naučno-stručne konferencija „Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi“ (SUSTAIN 2018).  Učesnici imaju priliku čuti predavanja o inkluziji i obrazovanju studenata sa posebnim potrebama, aspektima učenja unutar zajedničkih razreda, ali i o poremećajima poput hiperaktivnosti i problemima sa ponašanjem i spavanjem kod autistične djece.  Prvog dana Prve Međunarodne naučno-stručne konferencije „Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi“ održana su predavanja o servisima podrške inkluzivnom društvu i asertivnoj komunikaciji u zdravstvu.  Jedna od tema Konferencije je i obrazovanje studenata sa posebnim potrebama u Evropi i na Balkanu, kao i načini podrške.  Prvu Međunarodnu naučnu konferenciju  „Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi“ su organizovali predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u saradnju sa Medicinskim fakultetom iz Tuzle, Ljekarskom komorom i Svjetskim univerzitetskim servisom.