IDDEA raspisala novi tender za nabavku pasoških knjižica

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) raspisala je novi tender za nabavku pasoških knjižica. Tender je raspisan nakon brojnih problema u kašnjenju s isporukom pasoša kompanije Muehlbauer. Okvirni sporazum sa izabranim ponuđačem biće potpisan na period od četiri godine, a vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi oko 25,6 miliona KM.

Sagovornik: Branimir Gojković, portparol IDDEEA

Pročitajte...