Ideja o Api centru podno Konjuha

U MZ Gornje Živinice pokenuta je ideja o stvaranju Instituta pčelarstva na području koje gravitira prema općini Banovići. Riječ je o padini Konjuha poznatijoj kao Rudina, na koju bi se postavile košnice i počeo proizvoditi pčelinji otrov. Ideja je potekla sa okruglog stola kojeg je organiziralo Vijeće ove MZ.
Živinička mjesna zajednica Gornje Živinice broji blizu četiri hiljade stanovnika. Stanovništvo je starije, a i oni mlađi su bez određene perspektive. Zpog toga su se odlučili jače angažirati na zaštiti životne sredine i pritom stvoriti predispozicije za kvalitetniji život. Kao jedna od baznih ideja jeste na obližnjoj padini Konjuha izgraditi api centar. Bio bi postavljen na prostoru od 4 miliona kvadratnih metara. Po ovome bi Gornje Živinice bile prve u Bosni i Herecgovini. Jako vjeruju u svoju ideju, kao i to da bi Rudine mogle postati ”zaštićeno područje”.

Pročitajte...