Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru veći za 0,5 posto

Po podacima Fedralnog zavoda za statistiku, ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2018. viši je za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Piše: Muhamed Fadžibegić

Posmatrano po glavnim industrijskim grupacijama, indeks cijena intermedijarnih proizvoda, osim energije, je viši za jedan posto, te kapitalnih proizvoda za 0,3 posto. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji energije i grupaciji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1 posto.

U grupaciji trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po područjima KD-a, indeks cijena u području prerađivačke industrije je viši za 0,6 posto.

U području vađenja ruda i kamena i u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti proizvodnje električne opreme za 5,2 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2018. je viši za 3,6 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2017. viši je za 0,8 posto.

U februaru 2018. indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,4 posto, a u
odnosu na decembar 2017. godine viši je za 0,6 posto.

U tom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti proizvodnje baznih metala za 1,8 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

U februaru 2018. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inostranom tržištu je viši za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 5,3 posto, a u odnosu na decembar 2017. viši je za 0,9 posto.

U tom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti proizvodnje električne opreme za 7,2 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,7 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.