Informacija o prilivu migranata u BiH na sjednici Vijeća ministara

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o policijskim službenicima BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, kao i Prijedloga odluke o povlačenju treće tranše Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility – EFF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Vijeće ministara BiH bi i na ovoj sjednici trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o problemima, načinu rješavanja i prijedlozima mjera u vezi sa zaštitom imovine i prava Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj kao i Informacija o problemima, načinu rješavanja i prijedlozima mjera u vezi sa Aneksom G Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Ministri bi trebali razmatrati i Informaciju o postupku stavljanja u funkciju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Među predviđenim tačkama dnevnog reda bi trebalo da se nađu i Prijedlog revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Specijalni izvještaj o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u BiH kao i Prijedlog akcionog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2018. godinu.

Pročitajte...