Intenzivne pripreme na izradi Nacrta Budžeta TK za 2021. godinu

Iako je zbog ekonomske situacije izazvane pandemijom korona virusa u Budžetu TK evidentan znatan pad prihoda, situacija je još uvijek stabilna, tvrdi kantonalni ministar finansija Suad Mustajbašić. Kaže da će, s obzirom na svjetsku recesiju, 2021.godina biti izuzetno teška u ekonomskom smislu. Trenutno su intenzivirane aktivnosti na pripremi, odnosno projekciji Nacrta Budžeta TK za narednu godinu. Planirane su maksimalne uštede, s tim da se socijalna primanja neće dirati.
I pored znatnog pada prihoda, Budžet TK još uvijek je stabilan i nisu ugrožene isplate. S ciljem suzbijanja negativnih posljedica pandemije na ekonomiju i privredu, u ovoj godini su urađena dva rebalansa Budžeta TK. U odnosu na prošlu godinu prihodi od indirektnih poreza su manji za 31 milion KM. Ipak, u Ministarstvu finansija TK intenzivne su pripreme na izradi Nacrta Budžeta za 2021.godinu.
Planirani Nacrt Budžeta za narednu godinu je 427 miliona KM. Prema riječima ministra finansija, i kroz javnu raspravu će se pokušati napraviti dodatne uštede. Primanja socijalnih kategorija se neće dirati.
Rizik za projekcije, pored uobičajenih, predstavlja i neizvjesnost situacije s pandemijom korona virusa.
S ciljem suzbijanja negativnih posljedica pandemije, Vijeće ministara BiH, Vlada FBiH i niži nivoi vlasti poduzimaju razne stabilizacijske mjere. I za narednu godinu na nivou Federacije se priprema određeni paket mjera koji će biti inkorporiran u budžet za 2021. godinu. Prema riječima ministra finansija, Tuzlanski kanton i u narednoj godini očekuje pomoć od Federacije, u okviru realizacije makrofinansijske pomoći Evropske unije. To bi TK značajno pomoglo da lakše prebrodi 2021 budžetsku godinu.

Pročitajte...