„INTRAL BH“ počeo proizvodnju profesionalnih baletanki za američko tržište

INTRAL BH, kompanija etablirana na evropskom tržištu  godinama je sarađivala sa Fabrikom obuće “Aida” Tuzla. Prilikom stečajnog postupka u Aidi investirali su u proizvodnju, a prošle godine Intral je kupio Aidu i uposlio 80 radnika koji su željeli ostati. Ukupno ima oko 300 radnika. Među njima je i nekoliko radnika nekadašnjeg giganta u proizvodnji obuće- Fortune. Potrebno je još radnika.   „Mi kontinuirano primamo nove radnike. Specijalizovana radna snaga odlazi u ekonomski razvijenije zemlje, prvenstvene Njemačku, tako da mi kontinuirano primamo nove radnike, vršimo obuku putem naših mentoira, neformalnog školovanja. Nema toga u sistemu obrazovanja. U smislu obrazovanja ta je grana zamrla iako su potrebe za obućarima velike. Možda bi trebalo poraditi bar na neformalnom školovanju“, rekao je generalni direkor firme „Intral BH“ Alija Šehović . Nakon evropskog, Intral BH osvaja i američko tržište. Za amerikance odnedavno proizvode profesionalne baletanke. Proizvodnja obuće zahtijeva mnoštvo manjih, ručnih procesa, tako da ne može doći do automatizacije. Još dugo će biti potrebe za fabrikama obuće i obućarima.