Isplata penzija od 2020. godine iz Budžeta Federacije BiH

Od 3. januara Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje postaje budžetski korisnik, te će prva penzija iz federalnog budžeta biti isplaćena u februaru. Rečeno je to na sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji je dao saglasnost za donošenje izmjena tri zakona (Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH), čijim će stupanjem na snagu Fond PIO/MIO izgubiti status vanbudžetskog fonda odnosno dobiti status budžetskog korisnika.
To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od januara 2020. biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH, pojašnjavaju u Federalnom ministarstvu finansija.
Osim Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH, dva doma Federalnog parlamenta će se izjasniti o Prijedlogu budžeta Federacije za narednu godinu, kao i o zakonu o njegovom izvršenju. Već sada se zna da će Budžet podržati SDA, HDZ BiH i DF-GS, dok će SDP biti protiv donošenja takvog budžeta.
Integracija Zavoda PIO dovela je do činjenica da je budžet za 2020. godinu veći za dvije milijarde i 250 miliona KM, te da iznosi 4 milijarde 954 miliona 392 hiljade i 401 KM.

Pročitajte...