Istraživanje javnog mnijenja – Ulazak BiH u EU podržava 56,52 posto građana

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju o istraživanju javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integrisanja“ kojeg je provela Direkcija za evropske integracije.

Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da bi 56,52 posto građana BiH na referendumu o članstvu, glasalo za ulazak BiH u EU.

Podrška građana (30,3 posto) je značajno niža u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH (70,6 posto) i Brčko distriktu BiH (75,5 posto).

U odnosu na prethodna dva godišnja istraživanja porastao je procent ispitanika koji ne znaju ili ne žele reći kako bi glasali.

Razlog podrške integraciji u EU u najvećoj mjeri je unapređenje infrastrukture (34,8 posto), a slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala i poštivanje zakona i propisa.

Strah od povećanja troškova života i poreza (66,5 posto) predstavlja najčešći razlog za protivljenje članstvu u EU.

Prema mišljenju građana BiH, smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka zapošljavanju (74,4 posto), borba protiv korupcije i reforma javne uprave najznačajnije su reforme koje treba preduzeti.

Upitani da odgovore šta bi bili razlozi zbog koji je EU zainteresovana za pristupanje Bosne i Hercegovine, ispitanici su naveli širenje evropskog tržišta i osiguravanje mira i stabilnosti kao najvažnije razloge.

Politizacija procesa integrisanja je prema stavovima 36,2 posto ispitanika najveća prepreka integraciji BiH u EU.

U FBiH češće nego u RS građani misle da je prepreka integraciji nespremnost na promjene (26,6 posto), a u RS da je to trenutno stanje u EU (16,6 posto).

Među temama u vezi sa procesom integracije, ispitanike najviše interesuje uticaj članstva u EU na njihov svakodnevni život.

Kao i prethodnih godina, dominantan izvor informisanja građana o procesu integrisanja je televizija koju je označilo 63 poosto ispitanika.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.200 punoljetnih građana BiH, kompjuterski posredovanom telefonskom metodom (CATI), saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.

Pročitajte...