Izmjenama Plana ZZOTK: Više sredstava za lijekove, primarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, kao i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu. Ovim dokumentom ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci iznose 226.463.206,00 KM i povećani su u odnosu na Finansijski plan za 2017. godinu u iznosu od 10.757.930,00 KM ili za 4,99%, i uglavnom se odnose na prihode od poreza. Usklađivanje prihoda je izvršeno na prihodima po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće, koji su u periodu januar-juni 2017.godine iznosili 104,6% planiranih prihoda, a na osnovu dinamike ostvarenja do kraja tekuće godine se očekuje njihov porast u iznosu od 10.752.930,00 KM ili za 5,37% više u odnosu na planirane prihode. Kada su u pitanju rashodi i izdaci, najveće povećanje odnosi se na program Lijekovi u iznosu od 1.500.000,00 KM, program Primarna zdravstvena zaštita u iznosu od 2.759.060,00 KM i program Bolnička zdravstvena zastita u iznosu od 3.783.304,00 KM.

Pročitajte...