Izmjene Zakona kako bi roditelji koji 24 sata moraju biti sa djecom sa poteškoćama u razvoju dobili status roditelja/njegovatelja

Vladi Federacije BiH proslijeđene su izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom da roditelji koji 24 sata moraju biti sa djecom sa poteškoćama u razvoju dobiju status roditelja/njegovatelja, plaću te zdravstveno i penziono osiguranje. Organizacije koje okupljaju djecu sa teškoćama u razvoju vjeruju da će ove izmjene zakona biti podržane u Federalnom parlamentu.

Pročitajte...