Izmjene Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Razlog donošenja ovog zakona, kako se saopćeno iz kantonalne vlade, ogleda se u činjenici da satelitski snimak iz 2007. godine, urađen za potrebe legalizacije, nije bio dovoljno jasan zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja, što je izazvalo otežano provođenje ovog zakona, odnosno identifikaciju objekata u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona.

Drugi razlog su zahtjevi pojedinih općina Tuzlanskog kantona i poslanika u Skupštini TK kojim se predlaže da se ovaj snimak zamijeni drugim snimkom na kojem će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije, a ujedno obuhvati i vrijeme koje je proteklo do izrade preciznijeg snimka.

U konsultaciji s Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su najprecizniji snimci iz proteklog perioda ortofoto snimci Federacije BiH iz 2018. godine

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju trgovačke djelatnosti na području tog kantona u 2017. godini. Prema Informaciji, ukupan broj registriranih poslovnih subjekata na području TK na dan 31.12.2017. godine iznosio je 20.542 što je u odnosu na 2016. godinu više za 32 odnosno za neznatnih 0,15 posto, od toga je 9.243 pravnih i 11.299 fizičkih lica.

Broj poslovnih subjekata koji se bave trgovinom kao pretežnom djelatnošću smanjio se za 164 ili za 2,75 posto u odnosu na 2016. godinu. Nastavljen je prošlogodišnji trend gašenja malih trgovina-fizičkih lica u trgovini, a povećava se broj pravnih lica i jedinica u njihovom sastavu. Broj fizičkih lica smanjen je za 179 ili 5,02 posto, dok se broj pravnih lica povećao za 15 ili za 0,62 posto.

Porastao je i broj jedinica u sastavu pravnih lica koja se bave trgovinom za 84 ili 3,19 posto. Broj zaposlenih u trgovini sa posljednjim danom u 2017. godini iznosio je 17.219 osoba. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2017. godini u iznosu od 539,00 KM, niža je za 0,9 posto u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2016. godini (544,00 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (767,00 KM) niža je za gotovo 30 posto, te se nalazi među najnižim plaćama u Kantonu (pored građevinarstva 497 KM).

Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2017. godini iznosila je 1.548.913.000,00 KM, što je više za 22,04 posto u odnosu na 2016. godinu. Najveći procentualni rast izvoza u 2017. godini bilježi kategorija mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 60,09 posto, “pića i duhan“ čiji je izvoz porastao za 58,81 posto, “industrijski proizvodi“ za 33,73 posto, te “mašine i transportna sredstva“ 33,73 posto.

Privredni subjekti iz Tuzlanskog kantona izvezli su robe u zemlje Europske unije u vrijednosti od 969.860.000,00 KM što je za 19,1 posto više nego u 2016. godini kada je izvoz iznosio 814.369.000,00 KM.

Također, kantonalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu s potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona.

Planirana sredstva u budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM bit će raspoređena putem tekućeg mjesečnog transfera po prethodno donesenoj odluci Vlade Kantona o utvrđivanju sredstava namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak”, Hrvatsko društvo „Hrvatski dom” Tuzla i Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta”, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona i Savezu udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Shodno ovoj odluci iznosi participacije i školarina ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2018/19. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2018/19, godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu, te 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom i Pravnom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćaju školarinu u akademskoj 2018/19. godini u iznosu od 750.00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2018/19. godini školarinu plaćaju u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Istovremeno, studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.

Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, plaćat će školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu, te 14.000,00 KM na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu.

U duhu proaktivne socijalne politike redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama boračke populacije plaćat će 50 posto iznosa participacije, odnosno 50 posto iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom i pod uslovom da su ova prava ostvarili na području Tuzlanskog kantona.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a pripadaju socijalnim kategorijama prema članu 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2018/19. godini plaćat će također 50 posto iznosa participacije, saopćeno je iz Vlade TK.

Pročitajte...