Izrečena mjera protjerivanja za 27 stranih državljana sa zabranom ulaska u BiH

Inspektori za strance u saradnji sa policijskim službenicima provode zajedničke aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca usmjerene na kontrolu mjesta na kojima se okupljaju migranti na području Sarajeva, Bihaća, Velike Kladuše, Tuzle, Kalesije, Donjeg Vakufa i Travnika. Aktivnosti su rezultirale pronalaskom stranih državljana koji su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 27 stranih državljana sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Turske, Afganistana, Pakistana, Maroka i Alžira. Te osobe su pod nadzorom u Imigracionom centru ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima realizovala je dobrovoljni povratak za 22 državljana Turske koji su vraćeni u zemlju porijekla, dok je po Sporazumu o Readmisiji u Republiku Srbiju vraćeno sedam osoba među kojima su državljani Afganistana, Pakistana, Irana, Turske i Srbije.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je sedam osoba u zemlje porijekla. Riječ je o pet državljana Pakistana, jednom državljanu Tunisa i jednom državljanu Egipta. Također je predmetnim osobama izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno borave 6.102 migranta. Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bio je 12.991 migrant od kojih je 12.286 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. Od toga je samo u posljednjih sedam dana bilo 470 migranta od kojih su 434 iskazala namjeru podnošenja zahtjeva za azil, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Pročitajte...